Sample-T4-6.2R Praktis Revisi

Hukum Linear

Guna praktis revisi ini sebagai ulangkaji cepat bagi bab ini, khasnya sebelum ujian.

Jikalau anda boleh buat semua soalan dalam praktis revisi ini, anda mempunyai kefahaman yang baik bagi bab ini.

Revisi 1