Sample: T3-6.2 Sudut dan Tangen bagi Bulatan: Sudut Dalam Bulatan

Suduta pada Pusat = 2 x Sudut pada Lilitan

    Video 2.1: Suduta pada Pusat = 2 x Sudut pada Lilitan

    Video 2.2: Demo

    Video 2.3: Demo

    Video 2.4: Sudut pada Pusat dan Sudut pada Lilitan oleh Lengkok Berlainan

    Kuiz 2

Video 3.1: Sudut pada Pusat yang Dicangkum oleh Diameter

Video 3.2: Demo

Video 3.3: Demo

Kuiz 3

Suduta pada Pusat = 2 x Sudut pada Lilitan

Video 2.1

Suduta pada Pusat = 2 x Sudut pada Lilitan

Video 2.2

Demo

Video 2.3

Demo

Video 2.4

Sudut pada Pusat dan Sudut pada Lilitan oleh Lengkok Berlainan

Video 3.1

Sudut pada Pusat yang Dicangkum oleh Diameter

Video 3.2

Demo

Video 3.3

Demo